Show simple item record

Variant design of concrete stairsdc.contributor.advisorBroukalová Iva
dc.contributor.authorJaroslav Hrbek
dc.date.accessioned2022-06-21T22:52:40Z
dc.date.available2022-06-21T22:52:40Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifierKOS-878590736005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102579
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na přímá železobetonová schodiště. Pojednává o jejich rozdělení dle jednotlivých výrazových rysů schodišť. Dále popisuje způsob návrhu jednotlivých částí schodiště, požadavky na jeho jednotlivé části a způsob podepření schodišťových konstrukcí. Součástí bakalářské práce je variantní návrh schodiště v schodišťovém prostoru bytového domu podle předepsaných konstrukčních, bezpečnostních a statických požadavků. Pak i následné vyhodnocení a porovnání jednotlivých řešení konstrukčních variant schodiště.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis focus on straight reinforced concrete stairs. It discusses of their division according to the individual expressive features of the stairs. It also describes the design of individual parts of the staircase, the requirements for individual parts and the method of supporting staircase structures. Part of the bachelor's thesis is the variant design of a staircase in the stairwell of an apartment building according to the prescribed construction, safety and static requirements. Then the subsequent evaluation and comparison of individual solutions of staircase design variantseng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŽelezobetoncze
dc.subjectschodištěcze
dc.subjectpodestacze
dc.subjectschodnicecze
dc.subjectstatický výpočetcze
dc.subjectúnosnostcze
dc.subjectposouzenícze
dc.subjectvyztuženícze
dc.subjectporovnánícze
dc.subjectReinforced concreteeng
dc.subjectstairwayeng
dc.subjectlandingeng
dc.subjectstairseng
dc.subjectstatic calculationeng
dc.subjecttolerabilityeng
dc.subjectassessmenteng
dc.subjectreinforcementeng
dc.subjectcomparison. eng
dc.titleVariantní návrh železobetonového schodištěcze
dc.titleVariant design of concrete stairseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKošatka Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record