Show simple item record

Agent-based simulation for pedestrian crossing the border from Juarez to El Pasodc.contributor.advisorHorák Tomáš
dc.contributor.authorEliška Glaserová
dc.date.accessioned2022-06-19T22:51:29Z
dc.date.available2022-06-19T22:51:29Z
dc.date.issued2022-06-19
dc.identifierKOS-1200346671605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102296
dc.description.abstractOblast mexického města Ciudad Juarez a amerického El Pasa tvoří pohraniční oblast mezi Mexikem a USA a je propojena čtyřmi pozemními vstupními body. Diplomová práce se zabývá procesy spojenými s pěším hraničním přechodem z mexického města Ciudad Juarez do amerického města El Paso na jednom z těchto čtyř přechodů - Paso Del Norte. Cílem je analyzovat veškeré procesy, které mají vliv na přechod hranice za pomoci simulačního modelu pěšího hraničního přechodu pro vstupní bod Paso Del Norte. Práce zahrnuje popis a vysvětlení procesu přeshraničního styku. Dále pak návrh simulačního modelu s využitím SW nástroje AnyLogic, ze kterého vzešly tři scénáře, představující tři možné přístupy k řízení procesu hraniční kontroly. Model pracuje s reálnými daty: průměrné čekací doby na odbavení a délka fronty. Závěry práce nabízejí doporučení ke zkrácení čekací doby na hraničním přechodu pro pěší z města Ciudad Juarez do města El Pasa s přesahem na možný budoucí výzkum na toto téma v rámci doktorského studia.cze
dc.description.abstractThe border area of Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico and El Paso, Texas, the U.S. is connected by four land ports of entry. Pedestrian crossing the border from Ciudad Juarez to El Paso is the focus of this research. The objectives are to analyze the border crossing process and to develop a simulation model of the pedestrian border crossing at the Paso Del Norte Port of Entry. The literature review on this topic covers a description and explanation of the northbound border crossing process by foot. The simulation model development included data collection, followed by the coding of the model in the AnyLogic software. Subsequently, three scenarios representing three approaches to manage the number of inspection booths that serve the pedestrians were established and simulation experiments performed. The average waiting times and queue length at the inspection area were gathered from simulation runs and analyzed. Finally, recommendations to reduce the northbound pedestrian border crossing waiting time and possible future research on this topic are suggested.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvstupní přístavcze
dc.subjecthraniční přechodcze
dc.subjectchodcicze
dc.subjectkontrolní procescze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjectsběr datcze
dc.subjectčekací dobacze
dc.subjectAnyLogiccze
dc.subjectborder crossingeng
dc.subjectport of entryeng
dc.subjectinspection areaeng
dc.subjectpedestrianseng
dc.subjectsimulation modelingeng
dc.subjectdata collectioneng
dc.subjectwaiting timeeng
dc.subjectAnyLogiceng
dc.titleSimulace přechodu hranice Juarez - El Paso s využitím multiagentních systémůcze
dc.titleAgent-based simulation for pedestrian crossing the border from Juarez to El Pasoeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVařacha Pavel
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeSmart Citiescze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record