Show simple item record

Path Optimization for G-code Generation of a Concrete 3D Printerdc.contributor.advisorKamenický Josef
dc.contributor.authorDominik Staněk
dc.date.accessioned2022-06-18T22:51:52Z
dc.date.available2022-06-18T22:51:52Z
dc.date.issued2022-06-18
dc.identifierKOS-1196777703605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102259
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá energetickou optimalizací pohybů portálové 3D tiskárny s rotačním ramenem a porovnáním s klasickou portálovou 3D tiskárnou bez ramene. Hodnocení zahrnuje energetickou náročnost pohonů tiskáren. Teoretická část se zabývá způsoby 3D tisku, způsoby 3D tisku budov, konstrukčními provedeními 3D tiskáren a cestou zkompletování hrubé stavby domu. Praktická část se zabývá matematickým ověřením realizovatelného a kritického sklonu výplně stěny v případě určitých proměnných parametrů stěny. Dále simulací pohybů portálové 3D tiskárny a portálové 3D tiskárny s ramenem, se zaměřením na následný výpočet kinetických energií těchto tiskáren. K tiskárně s ramenem je v práci navrženo rameno a jeho provedení je uvedeno v sestavném výkresu.cze
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis focuses on energy optimalization of movements of portal 3D printer with a movable arm in comparison with classic portal 3D printer without the arm. The assessment includes the energy performance of printer drives. The theoretical part contains methods of 3D printing, methods of 3D printing concrete structures, design of 3D printers and the way of assembling the rough constructions of house. The practical part contains the calculations of ability to print wall depending on angle of wall and certain variable wall parameters, simulation of movements of portal 3D printer with the arm and subsequent calculation of kinetic energies of these printers. The arm and its design in the assembly drawing were designed for the printer with the arm.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject3D tisk betonových směsícze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectoptimalizace energie 3D tiskárnycze
dc.subject3D printing of concrete mixtureseng
dc.subject3D printingeng
dc.subjectenergy optimalization of 3D printerseng
dc.titleOptimalizace drah pro generování G-kódu 3D tiskárny stavebních směsícze
dc.titlePath Optimization for G-code Generation of a Concrete 3D Printereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠtádler Marek
theses.degree.disciplineKonstruování podporované počítačemcze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record