Show simple item record

Benefits of CRM systems for the non-profit sectordc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorDominika Slaninová
dc.date.accessioned2022-06-17T22:52:29Z
dc.date.available2022-06-17T22:52:29Z
dc.date.issued2022-06-17
dc.identifierKOS-961987494705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102219
dc.description.abstractCieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať využitie CRM systému v neziskovom sektore a následne implementovať CRM systém, ktorý má využitie pri evidencii ľudí v núdzi a s tým spojenými procesmi. Teoretická časť sa venuje charakteristike neziskového sektoru v Českej republike, CRM systému a následným namapovaním potrieb neziskových organizácií na funkcionality ponúkané CRM systémom Salesforce. Praktická časť sa zaoberá primárne implementáciou, testovaním a vyhodnotením prínosov implementovaného systé\-mu pre neziskovú organizáciu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis analyzes purpose of using CRM systems in the non-profit sector and provide implementing of a CRM system that can be used for registration of people in need and related processes. The theoretical part deals with the characteristics of the non-profit sector in Czech republic, the CRM system and a process mapping regarding needs of non-profit organizations to the functionalities offered by the Salesforce CRM system. The practical part deals with the implementation, testing and evaluation of the benefits to the implemented system for non-profit organizations.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSalesforce CRMcze
dc.subjectneziskový sektorcze
dc.subjectevidencia imigrantovcze
dc.subjectlogistické centrumcze
dc.subjectpomoc imigrantomcze
dc.subjectdobrovoľnícka činnosťcze
dc.subjectutečenecká krízacze
dc.subjectSalesforce CRMeng
dc.subjectnonprofit sectoreng
dc.subjectimmigrant registrationeng
dc.subjectlogistics centereng
dc.subjecthelp for imigrantseng
dc.subjectvolunteeringeng
dc.subjectrefugee crisiseng
dc.titlePřínosy CRM systémů pro neziskový sektorcze
dc.titleBenefits of CRM systems for the non-profit sectoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePergl Robert
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record