Show simple item record

Students' Churn Predictiondc.contributor.advisorFriedjungová Magda
dc.contributor.authorAnna Kapitánová
dc.date.accessioned2022-06-16T22:52:05Z
dc.date.available2022-06-16T22:52:05Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-961987364505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102031
dc.description.abstractDlouhodobým jevem českých vysokých technických škol je nízká úspěšnost studentů v dokončení studia. Školy se proto snaží poskytnout včasnou pomoc studentům, kteří mají problémy se studiem. K rozpoznání takových studentů může posloužit datová analýza a vytěžování znalostí ve vzdělávání. Tato práce se zabývá komplexní analýzou dat týkajících se studentů Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení v Praze a záznamů jejich studijních výsledků. Použitá data z let 2009 až 2021 jsou získána z datového skladu ČVUT. Na předzpracovaných datech jsou vytvořeny prediktivní modely za pomocí metod strojového učení. Úkolem vytvořených modelů je získání předpovědi úspěšného dokončení studia na fakultě, rovněž předpověď průchodnosti studentů mezi jednotlivými semestry a také predikce výsledných známek studentů z vybraných fakultních předmětů. Současně je výstupem práce automatizace procesu predikování a diskuse použitelnosti výsledků v budoucích letech.cze
dc.description.abstractThe low study programme completion rate remains a long-term phenomenon among Czech technical universities. Schools therefore seek to provide timely assistance to students who may have difficulties studying. Data analysis and educational data mining may present a way to identify such students. This thesis presents a comprehensive analysis of study records and other associated data of the students of the Faculty of Information Technology, Czech Technical University in Prague. The data warehouse of CTU was used to obtain the data, with the records ranging from the years 2009 to 2021. Machine learning methods were utilised to create the predictive models from the pre-processed data. The created models are tasked with predicting the successful completion of the study programme by individual students and the overall ratio of students successfully completing the current semester. For chosen faculty courses, the students' final grades are also predicted. On top of that, the discussion of the results' applicability in the future and the automation of the prediction process are among the outputs of this thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvytěžování znalostí ve vzdělávánícze
dc.subjectvytěžování znalostícze
dc.subjectdatový sklad ČVUTcze
dc.subjectpředzpracování datcze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjecteducational data miningeng
dc.subjectdata miningeng
dc.subjectCTU data warehouseeng
dc.subjectdata preprocessingeng
dc.subjectmachine learningeng
dc.titlePredikce výkonů studentůcze
dc.titleStudents' Churn Predictioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDombek Daniel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record