Show simple item record

Optimization of Public Transport in Blanský les Areadc.contributor.advisorKruntorád Jan
dc.contributor.authorVáclav Táborský
dc.date.accessioned2022-06-15T22:53:04Z
dc.date.available2022-06-15T22:53:04Z
dc.date.issued2022-06-15
dc.identifierKOS-1201007939005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102024
dc.description.abstractCílem této je návrh nového řešení systému veřejné dopravy ve venkovské oblasti Blanského lesa. Návrh je vytvořen na základě analýzy území, do které bylo zahrnuto hodnocení infrastruktury, současné nabídky a poptávky po veřejné dopravě, a také smluvní zajištění jejího provozu. Na základě těchto vstupů je vytvořeno základní řešení pro pracovní dny, z něhož je odvozena úsporná varianta, a též varianta provozu o víkendech. Obsahem návrhu je nově navržené linkové vedení, jízdní řády a oběhy jednotlivých pořadí. Řešení jsou porovnána se současným stavem, a to na základě kvality obsluhy a finanční náročnosti. Výsledkem je zlepšení obsluhy území pro obě varintní řešení při nevýrazném zvýšení nákladů.cze
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis is to suggest a new solution for public transport in the rural area of Blanský les. The design of the public transport system is based on a territorial analysis that includes an assessment of infrastructure, current supply, and demand for public transport. In addition, the thesis incorporates the study contracts between the operator and the local government. The input from the multiple analyzes were used to propose primary solution for working day traffic operation. The economical and weekend variants were also designed, by derivation of the primary one. The proposal is composed from newly designed public transport lines, their timetables, and turn rounds timetables. Finally, all projected traffic solutions were compared with the current service. Comparison based on the quality of service and financial demands shows that proposed solutions can improve service with a negligible increase in its costs.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVeřejná doprava ve venkovských oblastechcze
dc.subjectintegrovaný dopravní systémcze
dc.subjectzatraktivnění veřejné dopravycze
dc.subjectobsluha území veřejnou dopravoucze
dc.subjectPublic transport in rural areaseng
dc.subjectIntegrated transport systemeng
dc.subjectattractive public transporteng
dc.subjectpublic transport serviceeng
dc.titleOptimalizace veřejné dopravy v oblasti Blanského lesacze
dc.titleOptimization of Public Transport in Blanský les Areaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeChmela Petr
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeDopravní systémy a technikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record