Show simple item record

Design of tree shearsdc.contributor.advisorHavlíček Martin
dc.contributor.authorJiří Jakubský
dc.date.accessioned2022-06-15T22:51:51Z
dc.date.available2022-06-15T22:51:51Z
dc.date.issued2022-06-15
dc.identifierKOS-1087892536705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101984
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem střihací hlavice vytvořeným ve spolupráci s firmou Techraccoon s.r.o. V první části práce byla provedena teoretická rešerše střihacích hlavic, mechanických vlastností dřeva a hydraulických komponent vstupujících do konstrukce hlavic. Ve druhé části byly uskutečněny potřebné návrhové výpočty a zkonstruován 3D model, na kterém byla provedena pevnostní kontrola metodou konečných prvků. Následně se vytvořila technická dokumentace, podle které byla hlavice vyrobena. Prototyp byl podroben experimentálnímu měření, během kterého byly zjištěny hodnoty pro výpočet skutečné síly potřebné k přestřižení různých druhů dřevin v závislosti na jejich průměru.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of the cutting head created in cooperation with Techraccoon s.r.o. In the first part of the work, a theoretical search of cutting heads, mechanical properties of wood and hydraulic components entering the construction of the heads was performed. In the second part, the necessary design calculations were performed and a 3D model was constructed, on which a strength check by the finite element method was performed. Subsequently, the technical documentation was created, according to which the warhead was manufactured. The prototype was subjected to experimental measurements, during which the necessary values were found to calculate the actual force needed to cut different species of trees depending on their diameter.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstřihací hlavicecze
dc.subjectmechanické vlastnosti dřevacze
dc.subjectstřihání dřevacze
dc.subjecthydraulické prvkycze
dc.subjecttree shearseng
dc.subjectmechanical properties of woodeng
dc.subjectwood cuttingeng
dc.subjecthydraulic elementseng
dc.titleKonstrukční návrh střihací hlavicecze
dc.titleDesign of tree shearseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKřička Jaroslav
theses.degree.disciplineTransportní technikacze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeDopravní a transportní technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record