Show simple item record

Effect of signal-to-noise ratio on the success of a side channel attackdc.contributor.advisorSocha Petr
dc.contributor.authorAdam Rektořík
dc.date.accessioned2022-06-10T22:55:23Z
dc.date.available2022-06-10T22:55:23Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.identifierKOS-1201011467505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101854
dc.description.abstractŠifra PRESENT šifruje a dešfruje blok textu. Korelačni odběrová analýza je metoda útoku na šifru, která vytvoři model spotřeby energie a tento model koreluje se skutečnou spotřebou při šifrováni. Během šifrováni mohou nastat rušivé elementy, které by zamaskovaly velikost korelace. Odstup signálu od šumu určuje poměr požadovaného signálu od nežádouciho jevu. Při výskytu řušivých elementů poklesne odstup signálu od šumu. Práce cilenou změnou velikosti šumu zkoumá vztah velikosti odstupu signálu od šumu a úspěšnost korelačni analýzy na prolomeni šifry.cze
dc.description.abstractPRESENT cipher encrypts and decrypts a text block. Correlation power analysis introduces power consumption model to correlate against real consumption during encryption. During encryption can be introduces undesired phenomenons, that could decrease the correlation. Signalto-noise ratio is a ratio of a signal against and undesired events. In the event of increase of undesired phenomenons, signal-to-noise ratio will decrease. This work deliberately changes the power of noise and encloses the relationship between signal-to-noise ratio and correlation power attack success rate.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPRESENTcze
dc.subjectXMEGAcze
dc.subjectSPARTAN 6cze
dc.subjectFPGAcze
dc.subjectSNRcze
dc.subjectCPAcze
dc.subjectkryptografiecze
dc.subjectpostranni kanálycze
dc.subjectvestavné systémycze
dc.subjectmikrokontrolercze
dc.subjectFPGAcze
dc.subjectPRESENTeng
dc.subjectXMEGAeng
dc.subjectSPARTAN 6eng
dc.subjectFPGAeng
dc.subjectSNReng
dc.subjectCPAeng
dc.subjectCryptographyeng
dc.subjectside-channelseng
dc.subjectembedded systemseng
dc.subjectmicrocontrollereng
dc.subjectFPGAeng
dc.titleVliv odstupu signálu od šumu na úspěšnost útoku postranním kanálemcze
dc.titleEffect of signal-to-noise ratio on the success of a side channel attackeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMiškovský Vojtěch
theses.degree.disciplinePočítačové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra číslicového návrhucze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record