Show simple item record

Use of EEG in Vestibular Illusions Researchdc.contributor.advisorHanáková Lenka
dc.contributor.authorOndřej Bešťák
dc.date.accessioned2022-06-10T22:54:53Z
dc.date.available2022-06-10T22:54:53Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.identifierKOS-1201007868005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101843
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Využití EEG při výzkumu vestibulárních iluzí" je analyzovat současný stav zkoumání vestibulárních iluzí za pomoc elektroencefalografie. V praktické části je připraveno zařízení pro záznam, následná příprava analytického nástroje a poté samotné měření při navozování vestibulárních iluzí. Na základě analýz bylo zjištěno, které elektrody vykazují výrazné změny během výskytu vestibulárních iluzí.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis ”The use of EEG in the research of vestibular illusions” is to analyze the current state of research of vestibular illusions using electroencephalography. After this part a device for recording was prepared, subsequent preparation of an analytical tool and then the measurement itself in inducing vestibular illusions. Based on the analyzes, was found which electrodes show significant changes during the occurrence of vestibular illusions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektroencefalografiecze
dc.subjectpilotcze
dc.subjectvestibulární iluzecze
dc.subjectElectroencephalographyeng
dc.subjectpiloteng
dc.subjectvestibular illusionseng
dc.titleVyužití EEG při výzkumu vestibulárních iluzícze
dc.titleUse of EEG in Vestibular Illusions Researcheng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFreigang Michal
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record