Show simple item record

The Slime Element - Tower defense game with innovative mechanicsdc.contributor.advisorMatoušek Jan
dc.contributor.authorMartin Němec
dc.date.accessioned2022-06-10T22:53:38Z
dc.date.available2022-06-10T22:53:38Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.identifierKOS-1065790617105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101800
dc.description.abstractCílem této práce je seznámit čtenáře s procesy sloužícími k vývoji počítačové hry, včetně analýzy, návrhu, implementace i testování dané hry. Výsledná hra je žánru tower defense, který je analyzován v první části práce společně s rozborem herních enginů. Následně je navržen a implementován prototyp hry v prostředí Unreal engine. Tato hra s názvem "The Slime Element" je tower defense hra vytvořená ve 3D prostředí v pohledu z třetí osoby, která však obsahuje řadu mechanik typicky se nenacházejících v tomto žánru, jako možnost létat po mapě, dokončovat úkoly v jednotlivých úrovních či využívat okolní prostředí pro svůj prospěch. Prototyp hry je nakonec podroben hráčskému testování, výsledky testování jsou shrnuty a je nastíněné pokračování projektu.cze
dc.description.abstractGoal of this thesis is to acquaint the readers with processes used for development of computer game, including analysis, design, implementation and testing of the game. The resulting game is of tower defense genre, which is analysed in the first part of the thesis alongside with analysis of game engines. Afterwards prototype of the game is designed and implemented using Unreal Engine. This game with the name "The Slime Element" is tower defense game created in 3D environment in third person view, which contains a set of mechanics not usually found in this genre, such as ability to fly through the map, finish quests in individual levels or use surrounding environment for your benefit. Prototype of the game is in the end subjected to user testing, where results of testing are summarized and the continuation of the project is outlined.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttower defensecze
dc.subjectvideohracze
dc.subjectherní vývojcze
dc.subjectherní enginecze
dc.subjectUnreal enginecze
dc.subjecttower defenseeng
dc.subjectvideo gameeng
dc.subjectgame developmenteng
dc.subjectgame engineeng
dc.subjectUnreal engineeng
dc.titleThe Slime Element - Hra žánru tower defense s inovativními mechanikamicze
dc.titleThe Slime Element - Tower defense game with innovative mechanicseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeRichtr Radek
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record