Show simple item record

Corporate Culture and Etiquette at the Workplacedc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorJan Nechutný
dc.date.accessioned2022-06-10T22:53:15Z
dc.date.available2022-06-10T22:53:15Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.identifierKOS-1065781843405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101765
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá firemní kulturou a etiketou na pracovišti. Cílem bakalářské práce je prozkoumat firemní kulturu a etiketu na pracovišti, posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení ve společnosti Schneider Electric. V teoretické části je popsána firemní kultura, etiketa a pracovní dresscode. Popsány jsou základní pojmy, vliv a členění. V praktické části je popsána společnost Schneider Electric a její firemní kultura. Na základě výzkumu je provedeno sedm rozhovorů s vybranými zaměstnanci společnosti s cílem zjistit názory na firemní etiketu a kulturu. Z vyhodnocení rozhovorů jsou poté navržena doporučení, která zlepší stávající situaci ve společnosti.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with corporate culture and workplace etiquette. The aim of the bachelor thesis is to examine the corpo-rate culture and workplace etiquette, assess the current state, identify possible opportunities for improvement and propose appro-priate solutions at Schneider Electric. The theoretical part de-scribes the company culture, etiquette, and work dress code. The basic concepts, influence, and structure are described. The prac-tical part describes Schneider Electric and its corporate culture. Based on the research, seven interviews are conducted with select-ed employees of the company in order to find out their views on company etiquette and culture. From the evaluation of the inter-views, recommendations are then proposed to improve the current situation in the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFiremní kulturacze
dc.subjectkomunikacecze
dc.subjectpracovní prostředícze
dc.subjectetiketacze
dc.subjectbyznys etiketacze
dc.subjectdresscodecze
dc.subjectCorporate cultureeng
dc.subjectcommunicationeng
dc.subjectworking atmosphereeng
dc.subjectetiquetteeng
dc.subjectbusiness etiquetteeng
dc.subjectdresscodeeng
dc.titleFiremní kultura a etiketa na pracovišticze
dc.titleCorporate Culture and Etiquette at the Workplaceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHajíček Jakub
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record