Show simple item record

Noise barriers utilization for electricity productiondc.contributor.advisorKrálík Tomáš
dc.contributor.authorMikuláš Prouza
dc.date.accessioned2022-06-09T22:57:34Z
dc.date.available2022-06-09T22:57:34Z
dc.date.issued2022-06-09
dc.identifierKOS-1198094100305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101736
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tématikou využití protihlukových stěn k výrobě elektrické energie. Teoretická část se věnuje problematice produkce emisí skleníkových plynů na území Evropy, stanovení cílů v oblasti klimatu a zvýšení počtu OZE v sektoru energetiky. Praktická část se zaměřuje na stanovení energetického potenciálu současných protihlukových stěn na území České republiky za pomoci WGS souřadnic zaznamenaných v geografickém nástroji GIS. Výsledkem práce je určení energetického potenciálu zmapovaných protihlukových stěn a ekonomické hodnocení projektu fotovoltaické protihlukové stěny.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the topic of using noise barriers for power generation.The theoretical part deals with production of greenhouse gas emissions in Europe, setting climate targets and increasing of RES in the power energy sector. The practical part focuses on the determination of the energy potential of the current noise barriers in the Czech Republic using WGS coordinates recorded in a GIS tool. The result of the diploma thesis is determination of the energy potential of the mapped noise barriers and the economic evaluation of the photovoltaic noise barrier project.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectObnovitelné zdroje energiecze
dc.subjectemise skleníkových plynůcze
dc.subjectklimatické cílecze
dc.subjectprotihlukové stěnycze
dc.subjectHaversinova rovnicecze
dc.subjectGIS datacze
dc.subjectvýroba elektřinycze
dc.subjectzhodnocení investicecze
dc.subjectRenewable energy sourceseng
dc.subjectgreenhouse gas emissionseng
dc.subjectclimate targetseng
dc.subjectnoise barrierseng
dc.subjectHaversine equationeng
dc.subjectGIS dataeng
dc.subjectproduction of elektricityeng
dc.subjectinvestment evaluationeng
dc.titleVyužití protihlukových stěn pro výrobu elektřinycze
dc.titleNoise barriers utilization for electricity productioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKropelnický Radek
theses.degree.disciplineManagement energetiky a elektrotechnikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record