Show simple item record

Building of Start-up in Automotive (Case Study)dc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorPetr Dvořák
dc.date.accessioned2022-06-09T22:58:04Z
dc.date.available2022-06-09T22:58:04Z
dc.date.issued2022-06-09
dc.identifierKOS-1201010731705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101720
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zmapováním možností proveditelnosti založení úspěšného start-upu v oblasti automotive na území Středočeského kraje, severně od Prahy. V současné době je oblast automobilového průmyslu na velkém vzestupu a všechny velké firmy se snaží efektivně implementovat nové technologie, což zapříčiňuje extrémně dlouhé dodací lhůty jakýchkoli nových produktů. Konkrétně čím lépe technologicky vybavené vozidlo, tím delší čas na dodání. Zároveň se většina automobilek omezuje na „výbavové balíčky“ a není tudíž možné si vozidlo konfigurovat po jednotlivých prvcích výbavy. Otvírá se díky tomu v tomto segmentu více příležitostí k úspěšnému budování nových podnikatelských záměrů, které jsou schopny takto konkrétní požadavky klientů uspokojit.cze
dc.description.abstractThe objective of this bachelor thesis is to map out the feasibility options of a successful launching of a start-up in the automotive field in the region of Central Bohemia, north of Prague. Currently, the field of automotive industry is in a great upswing and all the large companies are trying to effectively implement new technologies, which causes extremely long delivery times of any new products. Specifically, the more technologically equipped a vehicle, the longer is the delivery time. At the same time, most car manufacturers limit themselves to „equipment packages“ and it is therefore not possible to configure a vehicle by individual equipment components. Thanks to this, there are new opportunities being opened up in this segment for successful realization of new business plans that are able to satisfy such specific demands by the clients.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStudie proveditelnosticze
dc.subjectautomobilový průmyslcze
dc.subjectstart-upcze
dc.subjectinovacecze
dc.subjectCase studyeng
dc.subjectautomotive industryeng
dc.subjectstart-upeng
dc.subjectinnovationeng
dc.titleBudování start-up v oblasti automotive (případová studie)cze
dc.titleBuilding of Start-up in Automotive (Case Study)eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDobrucká Lucia
theses.degree.grantorinstitut veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record