Show simple item record

Localization near High Voltage Pylonsdc.contributor.advisorŠtěpán Petr
dc.contributor.authorJan Mandík
dc.date.accessioned2022-06-08T22:52:43Z
dc.date.available2022-06-08T22:52:43Z
dc.date.issued2022-06-08
dc.identifierKOS-1062775525205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101419
dc.description.abstractPoužití dronů se jeví jako vhodný nástroj pro zrychlení, zlevnění a zautomatizování pravidelných inspekcí stožárů vysokého napětí. Správné fungování lokalizačního systému GPS je však narušeno v blízkosti vedení vysokého napětí. Tato bakalářská práce se zabývá využitím LiDARu, jakožto nástroje, jehož fungování není v okolí vedení vysokého napětí nijak narušeno, pro lokalizaci v prostředí stožáru vysokého napětí. V práci je představen algoritmus, který pomocí algoritmu RANSAC detekuje konstrukci stožáru vysokého napětí v LiDARem nasnímaném mračnu bodů. Práce dále popisuje zakomponování tohoto algoritmu do programu, provádějícího lokalizaci ve 2D pomocí algoritmu ICP na základě detekované konstrukce stožáru. Měření, provedená na datech, nasnímaných pomocí LiDARu typu OS0 od společnosti Ouster, ukazují, že lokalizace pomocí uvedených algoritmů je možná, a to až do vzdálenosti okolo dvaceti metrů od stožáru vysokého napětí.cze
dc.description.abstractThe use of unmanned aerial vehicles appears to be a suitable solution to speed up, cheapen and automate regular inspections of high voltage pylons. However, the proper functioning of the GPS system is impaired near high voltage power lines. This bachelor thesis deals with the use of LiDAR, as a tool whose functioning is not disturbed near high voltage power lines, for localization in the high voltage pylon environment. In this thesis, an algorithm is presented that uses RANSAC algorithm to detect the structure of the high voltage pylon in point cloud, obtained by the LiDAR. This thesis further describes the incorporation of this algorithm into a program, that performs 2D localization, based on the detected high voltage pylon structure using the ICP algorithm. The measurements, performed on data obtained by Ouster's OS0 type LiDAR, show that localization with use of presented algorithms is possible, up to a distance of about 20 meters from the high voltage pylon.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectlokalizacecze
dc.subjectmračno bodůcze
dc.subjectLiDARcze
dc.subjectRANSACcze
dc.subjectICPcze
dc.subjectstožár vysokého napětícze
dc.subjectROScze
dc.subjectlocalizationeng
dc.subjectpoint cloudeng
dc.subjectLiDAReng
dc.subjectRANSACeng
dc.subjectICPeng
dc.subjecthigh voltage pyloneng
dc.subjectROSeng
dc.titleLokalizace v prostředí stožáru vysokého napětícze
dc.titleLocalization near High Voltage Pylonseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKošnar Karel
theses.degree.disciplineZáklady umělé inteligence a počítačových vědcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record