Show simple item record

Rendering for virtual reality in high resolution using measured BTF datadc.contributor.advisorHavran Vlastimil
dc.contributor.authorPatrik Schiller
dc.date.accessioned2022-06-08T22:53:52Z
dc.date.available2022-06-08T22:53:52Z
dc.date.issued2022-06-08
dc.identifierKOS-1174747686605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101409
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na implementaci real-time rendereru určeného pro náhlavní soupravu virtuální reality XTAL 8K, umožňující zkoumání vizuálních vlastností povrchů 3D objektů reprezentovaných komprimovanými BTF daty. Renderer je založen na dekompresi BTF dat v reálném čase vycházející z řešení, které prezentoval Havran et al. v roce 2010. Renderer byl implementován s využitím tří různých GPU technologií (GLSL, CUDA a OpenCL), což umožňuje jejich porovnávání za běhu aplikace z hlediska výkonu a kvality výstupního obrazu . Pro zlepšení vizuálního dojmu byla aplikace doplněna o metodu aproximace osvětlení okolím, kterou prezentoval Pharr et al. v roce 2004. Metoda byla dále rozšířena o způsob progresivního vykreslování umožňující výpočet osvětlení pro stovky směrových světel při zachování interaktivní snímkové frekvence. Pro možnost jednoduchého ovládání v rámci virtuální reality bylo implementováno ovládání s využitím ovladače Wiimote, doplněné o grafické rozhraní (GUI), které interakci dále usnadňuje a zpřehledňuje. Výsledkem je interaktivní aplikace umožňující zkoumání 3D objektů z různorodých materiálů za libovolných světelných podmínek a směru pohledu. Aplikaci je možné využívat jak s náhlavní soupravou XTAL 8K vyznačující se vysokým rozlišením obrazu, tak i s využitím klasického monitoru.cze
dc.description.abstractThe work focuses on the implementation of a real-time renderer targeted for high-resolution Virtual Reality headset XTAL 8K, enabling the examination of various 3D object surface appearances represented by compressed BTF data.The renderer exploits real-time BTF decompression based on the solution presented by Havran et al. in 2010. The renderer was implemented using three distinct GPU technologies (GLSL, CUDA, and OpenCL), enabling their run-time comparison in terms of performance and rendered image visual quality. An approximation method of image based lighting using an environment map, presented by Pharr et al. in 2004, was implemented to enhance the final visual quality. The method was further extended by a progressive rendering approach enabling BTF evaluation using hundreds of virtual directional lights, while in most cases maintaining 60+ frames per second for the best performing renderer. A control system consisting of a Wiimote controller was implemented together with GUI to enable intuitive interaction with the application when a VR headset is used. As a result, an interactive high-resolution VR renderer is available, allowing to examine various BTF materials under various lighting and view conditions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBRDFcze
dc.subjectBTFcze
dc.subjectVRcze
dc.subjectXTAL 8Kcze
dc.subjectReal-time PBRcze
dc.subjectImportance Samplingcze
dc.subjectPočítačová Grafikacze
dc.subject3Dcze
dc.subjectDCGIcze
dc.subjectBRDFeng
dc.subjectBTFeng
dc.subjectVReng
dc.subjectXTAL 8Keng
dc.subjectReal-time PBReng
dc.subjectImportance Samplingeng
dc.subjectComputer Graphicseng
dc.subject3Deng
dc.subjectDCGIeng
dc.titleSyntéza obrazu pro virtuální realitu ve vysokém rozlišení s využitím změřených dat odrazivosticze
dc.titleRendering for virtual reality in high resolution using measured BTF dataeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFilip Jiří
theses.degree.disciplinePočítačová grafikacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record