Show simple item record

Small cogeneration effectivenessdc.contributor.advisorVašíček Jiří
dc.contributor.authorAleksandra Demura
dc.date.accessioned2022-06-07T22:53:37Z
dc.date.available2022-06-07T22:53:37Z
dc.date.issued2022-06-07
dc.identifierKOS-1241160027405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101365
dc.description.abstractBakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem typy kogeneračních jednotek a jejich technologií, a také popisem ekonomických parametrů vyhodnocení. V praktické časti je popsaná navržená varianta pro firmu, která bude používat kogenerační jednotku, parametry kogenerační jednotky. V závěru práce je posouzení o vhodnosti použití zvolené kogenerační jednotky a ukázán vliv „zelených bonusů“ na ekonomické vyhodnocení.cze
dc.description.abstractTheoretical part of this bachelor's thesis deals with a description of the types of cogeneration units and their technologies, as well as a description of the economic parameters of evaluation. The practical part proposes a variant for the company that will use the cogeneration unit and describes the parameters of the cogeneration unit. The main goal of last chapters is to evaluate effectiveness of usage the selected cogeneration unit and to show the effect of "green bonuses" on the economic evaluation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKogenerační jednotkacze
dc.subjectkogeneracecze
dc.subjectzelený bonuscze
dc.subjectčista současna hodnotacze
dc.subjectvnitřní výnosové procentocze
dc.subjectCogeneration uniteng
dc.subjectcogenerationeng
dc.subjectgreen bonuseng
dc.subjectnet present valueeng
dc.subjectinternal rate of returneng
dc.titleEkonomická efektivnost malé kogeneracecze
dc.titleSmall cogeneration effectivenesseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBeneš Martin
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record