Show simple item record

Study of Upsilon meson production dependence on charged particle multiplicity in p+p collisions measured with the STAR experimentdc.contributor.advisorKosarzewski Leszek
dc.contributor.authorJakub Češka
dc.date.accessioned2022-06-08T10:51:30Z
dc.date.available2022-06-08T10:51:30Z
dc.date.issued2022-06-03
dc.identifierKOS-1198417394205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101348
dc.description.abstractStudium závislosti výtěžku kvarkonií na multiplicitě nabitých částic slouží k pochopení produkčních mechanismů kvarkonií, zlepšení modelů jejich produkce a zkoumání propojení mezi tvrdými a měkými procesy. Tato práce představuje analýzu měření Upsilon mezonu v proton-protonových srážkách při 510 GeV těžišťové energii, které byly naměřeny detektorem STAR v průběhu Run 17. Nebyl pozorován žádný signál v rekonstrukci provedené pouze pomocí dostupných TPC dat. Byla provedena studie pomocí Monte Carlo generátoru PYTHIA, zaměřená na zkoumání jednotlivých stavů Upsilon mezonu a jejich produkce pomocí feed-down efektu. Nebyly pozorovány rozdíly v závislosti na multiplicitě pro jednotlivé stavy Upsilon mezonu. Podobně, nebyly pozorovány rozdíly mezi přímo produkovanými Upsilon mezony a těmi z rozpadu excitovaných stavů.cze
dc.description.abstractThe study of quarkonium yield dependence on charged particle multiplicity serves to help our understanding of quarkonium production mechanism, improve the production models and to investigate a link between hard and soft processes involved. This thesis presents an analysis of Upsilon meson production in 510 GeV centre-of-mass energy proton-proton collisions recorded by the STAR experiment during Run 17. No signal was observed when reconstructed with only the available TPC information. A PYTHIA Monte Carlo event generator study of the Upsilon meson states and their feed-down contribution is performed. No difference for each Upsilon state was observed in the normalised multiplicity dependence in the simulations. Similarly, no difference was observed for directly produced Upsilon mesons compared to those originating from excited state feed-down.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUpsilom mezoncze
dc.subjectexperiment STARcze
dc.subjectproton-protonové srážkycze
dc.subjectmultiplicitacze
dc.subjectUpsilon mesoneng
dc.subjectSTAR experimenteng
dc.subjectproton-proton collisionseng
dc.subjectmultiplicityeng
dc.titleStudium závislosti produkce Upsilon mezonů na multiplicitě nabitých částic v p+p srážkách měřených na experimentu STARcze
dc.titleStudy of Upsilon meson production dependence on charged particle multiplicity in p+p collisions measured with the STAR experimenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRybář Martin
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeJaderná a částicová fyzikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record