Show simple item record

Application of Machine Learning for the Charged Higgs Boson Search Using ATLAS Datadc.contributor.advisorSopczak André
dc.contributor.authorJiří Pospíšil
dc.date.accessioned2022-06-07T22:52:23Z
dc.date.available2022-06-07T22:52:23Z
dc.date.issued2022-06-07
dc.identifierKOS-1062775365405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101302
dc.description.abstractObjevení Higgsova bosonu (2012) motivovalo vědce k hledání nabitého Higgsova bosonu. Přítomnost nabitého Higgsova bosonu je předpovídána mnoha teoriemi, které popisují rozšířený Standardní Model s několika různými Higgsovými bosony, nazývaný \uv{rozšířený Higgsův sektor}. Neuronové sítě (NN) jsou v poslední době velkým trendem pro řešení klasifikačních, detekčních a segmentačních úloh. Výhodou NN je jejich schopnost naučit se složité vztahy skryté v datech bez jakýchkoli omezení vstupních dat. Cílem této práce je oddělit proces Signal tbH+ od Background procesů. V Práci byly otestovány dvě NN architektury: vícevrstvý perceptron (MLP) a TabNet. Bylo dosaženo dobré separace Signálu od Background, jako funkce hmotnosti nabitého Higgsova bosonu.cze
dc.description.abstractThe discovery of the Higgs boson (2012) motivated scientists searching for charged Higgs bosons. The presence of a charged Higgs boson is predicted by many theories that describe an extended Standard Model, with several different Higgs bosons, called the ``extended Higgs sector''. Neural networks (NN) have recently been a big trend for solving classification, detection, and segmentation tasks. The advantage of NN is their ability to learn complex relationships hidden in data without any restrictions on the input data. The aim of this thesis is to separate the Signal process tbH+ from the Background processes. In this thesis, two NN architectures were tested: Multi-Layer Perceptron (MLP) and TabNet. A good separation of Signal and Background was obtained as a function of the charged Higgs boson mass.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectATLAScze
dc.subjectCERNcze
dc.subjectklasifikacecze
dc.subjectcross sectioncze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjectneuronové sítěcze
dc.subjectPyTorchcze
dc.subjectčásticová fyzikacze
dc.subjectROOTcze
dc.subjecttbH+cze
dc.subjectATLASeng
dc.subjectCERNeng
dc.subjectclassificationeng
dc.subjectcross sectioneng
dc.subjectmachine learningeng
dc.subjectneural networkseng
dc.subjectPyTorcheng
dc.subjectparticle physicseng
dc.subjectROOTeng
dc.subjecttbH+eng
dc.titleAplikace strojového učení pro hledání nabitého Higgsova bosonu z ATLAS datcze
dc.titleApplication of Machine Learning for the Charged Higgs Boson Search Using ATLAS Dataeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSmolek Karel
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record