Show simple item record

iOS app securing safety of movementdc.contributor.advisorHunka Jiří
dc.contributor.authorMatyáš Procházka
dc.date.accessioned2022-06-03T22:53:03Z
dc.date.available2022-06-03T22:53:03Z
dc.date.issued2022-06-03
dc.identifierKOS-1179143717005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101149
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro bezpečné cestování. I v dnešní době stále dochází k mnoha rizikovým situacím a velká část lidí se necítí bezpečně při pohybu mimo domov. Práce se zaměřuje na analýzu, návrh a následnou realizaci aplikace pro iOS. Implemetovány byly tři hlavní funkcionality - SOS tlačítko, žádost o checkin a sdílení cesty. Aplikace poté byla podrobena uživatelskému testování, na jehož základě byly navrženy úpravy stávajících funkcionalit a nástin plánu budoucího vývoje.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis covers the development of a mobile application for safe travel. Even today, there are still many risky situations taking place and many people do not feel safe when travelling away from home. This thesis focuses on the analysis, design and subsequent implementation of an application for iOS. Three main functionalities were implemented - SOS button, checkin request and trip sharing. The application was then subjected to user testing, based on which modifications to existing functions and an outline of a future development plan were proposed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmobilní aplikacecze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectnávrhcze
dc.subjectimplementacecze
dc.subjectuživatelské testovánícze
dc.subjectiOScze
dc.subjectmobile appeng
dc.subjectanalysiseng
dc.subjectdesigneng
dc.subjectimplementationeng
dc.subjectuser testingeng
dc.subjectiOSeng
dc.titleiOS aplikace bezpečného cestovánícze
dc.titleiOS app securing safety of movementeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeGlazar Filip
theses.degree.disciplineWebové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record