Show simple item record

Design and preliminary safety evaluation of new plate fuel MRT-VR for the Training Reactor VR-1dc.contributor.advisorSklenka Ľubomír
dc.contributor.authorJan Čada
dc.date.accessioned2022-06-02T22:54:23Z
dc.date.available2022-06-02T22:54:23Z
dc.date.issued2022-06-02
dc.identifierKOS-1198739442605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101072
dc.description.abstractNa školním reaktoru VR-1 je již přes třicet let používáno jaderné palivo třídy IRT-M. Cílem diplomové práce je posoudit, zda současně používané trubkové palivo IRT-4M ruské firmy TVEL je možné nahradit deskovým palivem MTR-VR, a tím se oprostit od závislosti na jediném dodavateli trubkového paliva. V diplomové práci jsou podrobně provedeny neutronické a předběžné termohydraulické bezpečnostní analýzy, které posuzují, zda je palivo MTR-VR vhodné pro náhradu na školním reaktoru VR-1. Pro neutronické a termohydraulické analýzy byly použity výpočetní kódy Serpent a RELAP5.cze
dc.description.abstractThe training reactor VR-1 has been using IRT-M class nuclear fuel for over thirty years. The aim of the master's thesis is to assess whether the currently used IRT-4M tubular fuel of the Russian company TVEL can be replaced with MTR-VR plate fuel. In this way, one can free oneself from dependence on asingle supplier of tubular fuel. Neutronic and preliminary thermal-hydraulic safety analysis are performed in the master's thesis, which determine whether the MTR-VR fuel is suitable for replacement at the training reacotr VR-1. The computational codes Serpent and RELAP5 were used for neutronic and thermal-hydraulic analysis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectškolní reaktor VR-1cze
dc.subjectdeskové palivocze
dc.subjectnávrh nového palivacze
dc.subjectjaderné palivo MTR-VRcze
dc.subjectneutronické bezpečnostní hodnocenícze
dc.subjecttermohydraulické bezpečnostní hodnocenícze
dc.subjecttraining reactor VR-1eng
dc.subjectplate fueleng
dc.subjectdesign of a new fueleng
dc.subjectnuclear fuel MTR-VReng
dc.subjectneutronic safety evaluationeng
dc.subjectthermal-hydraulic safety evaluationeng
dc.titleNávrh a předběžné bezpečnostní hodnocení deskového paliva MTR-VR pro Školní reaktor VR-1cze
dc.titleDesign and preliminary safety evaluation of new plate fuel MRT-VR for the Training Reactor VR-1eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJuříček Vlastimil
theses.degree.disciplineJaderné reaktorycze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeJaderné inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record