Show simple item record

Ahead-of-time compiler for the microC langaugedc.contributor.advisorKřikava Filip
dc.contributor.authorVáclav Král
dc.date.accessioned2022-06-02T22:54:16Z
dc.date.available2022-06-02T22:54:16Z
dc.date.issued2022-06-02
dc.identifierKOS-1179143688905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101065
dc.description.abstractCílem této práce je implementace ahead-of-time optimalizujícího kompilátoru microC---jazyku, který se používá v předmětu NI-APR (Vybrané metody analýzy programů) na FIT ČVUT pro výuku analýz programů. Tento kompilátor má především sloužit jako učební pomůcka předmětu NI-APR, která demonstruje uplatnění a užitečnost vybraných statických analýz při kompilaci a optimalizaci. V práci se čtenář seznámí nejen s architekturou kompilátorů, ale i s jednotlivými statickými analýzami, které kompilátor podporuje. Dále se práce zabývá návrhem a především implementací kompilátoru. Optimalizační schopnosti implementace jsou poté demonstrovány na několika ukázkových příkladech. Závěrem práce navrhuje možná zlepšení a rozšíření. Výsledkem práce je funkční optimalizující kompilátor jazyku microC.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to implement an ahead-of-time optimizing compiler for microC---language used in the NI-APR (Selected Methods for Program Analysis) course at FIT CTU for teaching program analyses. The compiler should primarily serve as an educational material of the course NI-APR, which demonstrates application and usefulness of selected static analyses during compilation and optimization. In this thesis, the reader will get familiar with not only the architecture of compilers, but also with the static analyses supported by the compiler. Further in this thesis, the design and most importantly the implementation are discussed. The optimization capabilities of the implementation are then demonstrated on several examples. Some of the possible future work improvements are proposed at the end of the thesis. The result of the thesis is a working optimizing microC compiler.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkompilátorcze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjectstatická analýza kóducze
dc.subjectmicroCcze
dc.subjectx86cze
dc.subjectScalacze
dc.subjectcompilereng
dc.subjectoptimizationeng
dc.subjectstatic program analysiseng
dc.subjectmicroCeng
dc.subjectx86eng
dc.subjectScalaeng
dc.titleAhead-of-time kompilátor pro jazyk microCcze
dc.titleAhead-of-time compiler for the microC langaugeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKašpar Jiří
theses.degree.disciplineSystémové programovánícze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record