Show simple item record

Software for School Tests, Frontenddc.contributor.advisorAubrecht Petr
dc.contributor.authorTomáš Geržičák
dc.date.accessioned2022-06-02T09:51:28Z
dc.date.available2022-06-02T09:51:28Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.identifierKOS-1062775458105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100994
dc.description.abstractTato práce se zabývá vytvořením klientské části webové aplikace pro tvorbu on-line testů a procvičovacích materiálů. Aplikace je primárně vyvinuta pro učitele jako podpora jejich výuky a zefektivnění jejich práce, ale také pro žáky, kteří si mohou na vytvořených testy otestovat své znalosti. Inovuje stávající řešení, jak učitelé vytváří testy pro své žáky. Práce analyzuje, jak učitelé vytváří testy dnes a jaké programy k tomu používají. Následně definuje požadavky na nový systém. Součástí je návrh UI aplikace a popis architektury aplikace. Následuje implementace základní tvorby testových šablon a generování testů pro žáky.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelors thesis is to create client web aplication for creating exams and teaching materials. This application is primarily developed for teachers to support their teaching and streamline their work, but also for students who can test their knowledge on the created tests. This thesis innovates existing solutions as teachers create tests for their students. The work analyzes how teachers create tests today and what programs they use to do so. It then defines the requirements for the new system. It includes the design of the application UI and a description of the application architecture. This is followed by the implementation of the basic creation of test templates and the generation of tests for students.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTvorba testůcze
dc.subjectTypescriptcze
dc.subjectJavascriptcze
dc.subjectReact.jscze
dc.subjectNext.jscze
dc.subjectReact-Querycze
dc.subjectUIcze
dc.subjectUXcze
dc.subjectfrontendcze
dc.subjectTests creationeng
dc.subjectTypescripteng
dc.subjectJavascripteng
dc.subjectReact.jseng
dc.subjectNext.jseng
dc.subjectReact-Queryeng
dc.subjectUIeng
dc.subjectUXeng
dc.subjectfrontendeng
dc.titleSoftware pro vytváření školních testů, Frontentcze
dc.titleSoftware for School Tests, Frontendeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLedvinka Martin
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record