Show simple item record

Mobile application for experiment data collectiondc.contributor.advisorMalý Ivo
dc.contributor.authorMichael Kolář
dc.date.accessioned2022-06-01T22:52:13Z
dc.date.available2022-06-01T22:52:13Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.identifierKOS-986691382305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100940
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace pro sběr dat z experimentů. Cílem bylo vytvořit fungující mobilní aplikaci pro platformu Android pomocí multiplatformního frameworku Flutter, která by podporovala souběžnou práci více uživatelů najednou. Aplikace byla navržená, aby podporovala jednorázové i opakující se experimenty, které mohou obsahovat různé druhy odpovědí např. textový řetězec, nahrání obrázku, výběr data a další. Pro ukládání získaných dat byla použitá NoSQL databáze Cloud Firestore. Funkčnost navržené implementované aplikace byla otestována pomocí uživatelského testování na reprezentativním vzorku uživatelů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with designing and implementing a mobile application for data collection from experiments. The goal was to create a working mobile application for the Android platform using the multiplatform Flutter framework that would support the simultaneous work of multiple users at once. The application was designed to support non-recurring and recurring experiments, which can contain various types of answers, such as text string, image upload, date selection, and more. The NoSQL database Cloud Firestore was used to store the obtained data. The functionality of the proposed implemented application was examined utilizing user testing on a representative sample of users.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmultiplatformní mobilní aplikacecze
dc.subjectAndroidcze
dc.subjectFluttercze
dc.subjectsběr datcze
dc.subjectexperimentycze
dc.subjectmultiplatform mobile applicationeng
dc.subjectAndroideng
dc.subjectFluttereng
dc.subjectdata collectioneng
dc.subjectexperimentseng
dc.titleMobilní aplikace pro sběr dat z experimentůcze
dc.titleMobile application for experiment data collectioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFrajták Karel
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record