Show simple item record

Design and implementation of a gastronomy platform backend



dc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorMichal Šalaga
dc.date.accessioned2022-06-01T11:51:50Z
dc.date.available2022-06-01T11:51:50Z
dc.date.issued2022-05-31
dc.identifierKOS-1062775455505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100903
dc.description.abstractCieľom tejto bakalárskej práce bolo analyzovať a navrhnúť backend časť platformy pre podporu podnikov v oblasti gastronómie. Ďalej bolo nutné zvoliť vhodné technológie pre implementáciu tejto aplikácie. Ďalším bodom bakalárskej práce bola samotná implementácia a následné testovanie funkčnosti užívateľskými a automatizovanými testami. Táto práca je prepojená s bakalárskou prácou zaoberajúcou sa frontendovou časťou platformy vypracovanou kolegom Martinom Nešněrom.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor's thesis was to analyze and design backend part of the platform for support of businesses in gastronomy. Next goal was to choose suitable technologies for implementation of this application. Next goal of this bachelor thesis was implementation followed by testing with user and automated unit tests. This thesis is linked with bachelor thesis dedicated to frontend part of the platform created by my colleague Martin Nešněra.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNode.jscze
dc.subjectAWScze
dc.subjectMongoosecze
dc.subjectMongoDBcze
dc.subjectgastronómiacze
dc.subjectRESTcze
dc.subjectHerokucze
dc.subjectNode.jseng
dc.subjectAWSeng
dc.subjectMongooseeng
dc.subjectMongoDBeng
dc.subjectgastronomyeng
dc.subjectRESTeng
dc.subjectHerokueng
dc.titleNávrh a tvorba backend strany platformy pro podporu gastronomiecze
dc.titleDesign and implementation of a gastronomy platform backendeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHuřťák Petr
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item





This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record