Show simple item record

Learning a Structured Locomotion Algorithm for Hexapod Robotsdc.contributor.advisorAzayev Teymur
dc.contributor.authorJiří Hronovský
dc.date.accessioned2022-06-01T07:51:30Z
dc.date.available2022-06-01T07:51:30Z
dc.date.issued2022-05-31
dc.identifierKOS-1062775327805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100878
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na generování chůzí hexapoda pomocí učení strukturovaného algoritmu skládajícího se z neuronové sítě, která generuje řídící parametry ručně navrženého generátoru pohybu. Navrhovaná metoda je porovnána s variantou, kde je neuronová síť nahrazena ručně navrženým ovladačem chůze. Navrhovaná metoda je také porovnána s neuronovsou sítí, která přímo řídí úhly kloubů hexapoda. Všechny použité neuronové sítě jsou trénovány pomocí evoluční strategie. Výsledky tréninku a hodnocení na pěti terénech ukazují, že učení parametrů pro generátor pohybu funguje lépe než jejich ruční návrh. Navrhovaná metoda také dává hladší výsledky než samotná neuronová síť a učí se rychleji. Tato metoda poskytuje robustní základ s předdefinovaným chováním, ale je schopná se adaptovat na různé terény, bez nutnosti změnit implementaci algoritmu.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on generation of hexapod locomotion using a learnable structured algorithm consisting of a neural network that generates control parameters to a hand-designed movement generator. The proposed method is compared with a variant where the neural network is replaced with a simple hand-designed gait controller. The proposed method is also compared with an end-to-end neural network. All neural networks are trained using an evolution strategy optimizer. The results of training and evaluation on five terrains show that training the control parameters for the movement generator gives higher performance than hand-designing them. The proposed method also gives smoother results than the end-to-end neural network and trains faster. This method provides a robust foundation with predefined behavior but can adapt to different terrains without having to redesign the implementation of the algorithm.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthexapodcze
dc.subjectneuronová síťcze
dc.subjectstrukturovaný algoritmuscze
dc.subjectadaptivní chůzecze
dc.subjectevoluční strategiecze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjecthexapodeng
dc.subjectneural networkeng
dc.subjectstructured algorithmeng
dc.subjectadaptive locomotioneng
dc.subjectevolution strategyeng
dc.subjectsimulationeng
dc.titleUčení strukturovaného algoritmu pro chůze hexapodacze
dc.titleLearning a Structured Locomotion Algorithm for Hexapod Robotseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSzadkowski Rudolf Jakub
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record