Show simple item record

Stress detection using galvanic skin responsedc.contributor.advisorČmejla Roman
dc.contributor.authorMichaela Stehlíková
dc.date.accessioned2022-05-31T22:52:48Z
dc.date.available2022-05-31T22:52:48Z
dc.date.issued2022-05-31
dc.identifierKOS-1089127588105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100851
dc.description.abstractTato práce se zabývá analýzou galvanické kožní odezvy při zvýšeném stresu u člověka. V rámci této práce byla prostudovaná literatura za účelem definovat stresové projevy člověka a určit vhodné parametry kožního odporu pro vyhodnocení reakce respondenta na stresové stimuly. Měření proběhlo na skupině 158 respondentů při vystavení šesti zvířatům v pořadí podle toho, na které mají nejmenší reakci až po zvíře pro ně fobické. Praktická část je věnována analýze parametrů naměřených signálů kožního odporu v programovém prostředí Matlab a následného porovnávání na jaké zvíře má respondent nejvyšší reakci. Porovnávány byly mediány, plochy pod křivkou, směrnice, delty časových úseků a počet detekovaných odezev signálů. Nejvhodnější parametry pro analýzu kožního odporu tohoto experimentu se ukázaly mediány a plochy pod křivkou signálu, které vycházely s úspěšností okolo 60 %.cze
dc.description.abstractThis work deals with the analysis of the galvanic skin response to increased human stress. For this work, the literature was studied in order to define the stress manifestations of human and determine the appropriate parameters of skin resistance to evaluate the response of the respondent to stress stimuli. The measurement was performed on a group of 158 respondents which were exposed to six kinds of animal in the order in which they have the least reaction to the phobic response. The practical part is devoted to the analysis of the recorded parameters of the measured skin resistance signals in the Matlab environment and the subsequent comparison to which animal the respondent has the highest response. The medians, areas under the curve, directives, deltas of time periods and the number of detected signal responses were compared. The most suitable parameters for the skin resistance analysis of this experiment were shown to be the medians and areas under the signal curve, which were successful with a success rate of about 60%.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectGalvanický kožní odporcze
dc.subjectOdezva kožní vodivosticze
dc.subjectbiologické signálycze
dc.subjectstrescze
dc.subjectkůžecze
dc.subjectanalýza signálucze
dc.subjectMatlabcze
dc.subjectGalvanic skin responseeng
dc.subjectSkin conductance responseeng
dc.subjectbiosignalseng
dc.subjectstresseng
dc.subjectskineng
dc.subjectsignal analysiseng
dc.subjectMatlabeng
dc.titleDetekce stresu pomocí galvanické kožní odezvycze
dc.titleStress detection using galvanic skin responseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHejda Jan
theses.degree.grantorkatedra teorie obvodůcze
theses.degree.programmeLékařská elektronika a bioinformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record