Show simple item record

User manual (set of solved tasks) for the subject ROBOTSdc.contributor.advisorHlinovský Martin
dc.contributor.authorJan Daněk
dc.date.accessioned2022-05-31T11:51:39Z
dc.date.available2022-05-31T11:51:39Z
dc.date.issued2022-05-30
dc.identifierKOS-1062775319805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100823
dc.description.abstractCílem této práce je formulovat praktická cvičení pro předmět ROBOTI, který je vyučován na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze v prvním ročníku bakalářského studia programu Kybernetika a Robotika. Základ této práce tvoří programovatelná robotická sada Lego Mindstorms® NXT (Lego Group, 2006), konkrétně sety 9648 a 9797, které jsem detailně představil se zaměřením na jejich důležité komponenty. Dále jsem prozkoumal možnost programování hlavního mikrokontroleru kostky NXT populárním a lehce pochopitelným programovacím jazykem Python 2, jako alternativu ke známějšímu na C založenému programovacímu jazyku NXC. Pro konverzi kódu mezi jazykem Python a NXC jsem použil PyNXC converter, ke kterému jsem dopsal vlastní grafické prostředí. Během tvorby této práce jsem narazil na několik chyb v PyNXC a tyto chyby jsem zdokumentoval a částečně opravil. Nakonec jsem vytvořil pět cvičení pro předmět ROBOTI. Kladl jsem důraz na prohledávání stavového prostoru a ukázal jsem několik příkladů zpětnovazební regulace s použitým regulátorů typu PID. Tyto úkoly jsou podrobně popsány a byl kladen důraz na opakovatelnost řešení jednotlivých úkolů studenty již zmíněného předmětu ROBOTI. Těchto pět úkolů je naprogramovaných ve třech programovacích jazycích NXT-G, NXC a Python 2. Zdrojové kódy pro řešení těchto úkolů jsou rovněž detailně popsány v této práci.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is the formulation of practical exercises for the course ROBOTI, which is being held regularly at the Czech Technical University in Prague for the first-year students of the bachelor study program Kybernetika a Robotika. As the basis I choose the programmable robotics kit Lego Mindstorms® NXT (Lego Group, 2006), namely the sets 9648 and 9797, which I introduce in a greater detail and pay a special attention to its crucial components. Further, I investigate the possibility of programming the main microcontroller NXT brick with the popular and intuitive programming language Python 2 as an alternative to the broadly used C-based programming language NXC for the Lego Mindstorms NXT. For the conversion of the Python source code, I use the PyNXC converter, which I extend with my own graphical user interface. Several error in the original PyNXC converter's code are discovered during this process and are corrected. Finally, I create five textbook exercises for the students with the intention to teach them about the search of the state-space and several cases of the back-loop control with various application of the PID regulator. The exercises are formulated a detailed and easy to follow manner and prepared in three various programming languages Python 2, NXC and NXT-G, which makes them along with the attached source codes easily reproducible by students of various programming background.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLego Mindstorms NXTcze
dc.subjectPD regulátorcze
dc.subjectPID regulátorcze
dc.subjectBludištěcze
dc.subjectDeep searchcze
dc.subjectNot Exactly Ccze
dc.subjectNXT-Gcze
dc.subjectPyNXCcze
dc.subjectregulační houpačkacze
dc.subjectsledování čárycze
dc.subjectobjíždění překážkycze
dc.subjectPython 2.7cze
dc.subjectgyroskopický senzorcze
dc.subjectLego Mindstorms NXTeng
dc.subjectPID controllereng
dc.subjectPD controllereng
dc.subjectMazeeng
dc.subjectDeep searcheng
dc.subjectNot Exactly Ceng
dc.subjectNXT-Geng
dc.subjectPyNXCeng
dc.subjectangle level holdingeng
dc.subjectline trackingeng
dc.subjectobstacle avoidanceeng
dc.subjectPython 2.7eng
dc.subjectgyroscopic sensoreng
dc.titleUživatelský manuál (soubor řešených úloh) pro předmět ROBOTIcze
dc.titleUser manual (set of solved tasks) for the subject ROBOTSeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKirschner Filip
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record