Now showing items 1-1 of 1

  • Zlepšení železničního spojení Čerčany – Světlá nad Sázavou 

   Author: Štěpán Mládek; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh na zlepšení železničního spojení Čerčany - Světlá nad Sázavou na základě analýzy stávajícího stavu trati. Je zde zahrnut popis zjištěných nedostatků a návrh jejich zlepšení. V závěru ...