Now showing items 1-4 of 4

  • Measurement of multi-antenna communication channels - study of upper bound channel capacity based on eigenvalue decomposition 

   Author: Tomáš Janák; Supervisor: Karásek Rostislav; Opponent: Walter Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tématem této práce je posouzení kvality bezdrátového přenosu uvnitř budovy, zejména s ohledem na využití multianténních systémů. Obsahem práce jsou teoretické základy bezdrátové komunikace pro MIMO kanály, kdy jsou brány ...
  • Měření fyzikálních charakteristik tlakových manžet 

   Author: Patrícia Troppová; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Táto diplomová práca sa zaoberá meraním fyzikálnych charakteristík tlakových manžiet, konkrétne p-V a prenosových charakteristík, pričom hlavným cieľom bolo určiť tlakovú manžetu na meranie suprasystolického tlaku, ktorá ...
  • Robustness and portability of machine tool thermal error compensation model based on control of participating thermal sources 

   Author: Mareš M.; Horejš O.; Hornych J.; Smolík J.
   (Ed. Inst. of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT, 2013)
   This paper provides an insight into the modeling of highly nonlinear machine tool thermal errors using thermal transfer functions (TTF). The method is dynamic (uses machine tool thermal history) and its modeling and ...
  • Vývoj snímače tlaku kapalin 

   Author: Manuel Roberto Rueda Castellanos; Supervisor: Emrich Miloslav; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukci matematického modelu a metodiku návrhu snímacího prvku snímače tlaku tekutiny pro automobilové aplikace, keramické pružné membrány jsou široce využívány pro snímání tlaku ...