Now showing items 1-1 of 1

    • Teleoperace mobilního robotu 

      Author: Jarolímek Martin; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Rollo Milan
      V bakalářské práci se zabývám možnostmi dálkového ovládání mobilního robotu a sestrojením prototypu mobilního robotu. Robot je zkonstruován jako malý průzkumný pásový robot. Základem je počítač Raspberry Pi a deska Arduino. ...