Now showing items 1-1 of 1

  • Klasifikace EEG založená na Riemannově metrice 

   Author: Barbora Balcarová; Supervisor: Piorecký Marek; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Práce se zabývá automatickou klasifikací spánkových fází v elektroencefalografických (EEG) záznamech. Cílem práce bylo porovnat vlivy použité metriky na výsledky klasifikace jednoho učícího a jednoho neučícího klasifikátoru ...