Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr budoucího využití objektu prodejny smíšeného zboží v obci Bystré v Orlických horách 

   Author: Lenka Horáková; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Ježek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru budoucího využití prodejny potravin v obci Bystré v Orlických horách. Práce je dělena na dvě hlavní části. V první části je popsán stávající objekt včetně jeho ...
  • Vyhodnocení investice do nemovitosti určené k bydlení 

   Author: Minh Duc Nguyen; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením investice do nemovitosti určené k bydlení. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to část teoretickou a praktickou. Náplní teoretické části je seznámení čtenáře s danou problematikou ...