Now showing items 1-4 of 4

  • EFFECT OF ION NITRIDING ON FATIGUE BEHAVIOR OF STEEL 35HGS 

   Author: Dunchev V.; Čapek J.; Atanasov M.
   (University publishing house V.Aprilov, 2019)
   В тази статия е изследвано поведението на умора на образци от 35HGS ниско легирана стомана. Направен е сравнителен анализ за ефекта от процеса на втвърдяване с последващо смилане и йонно азотиране. За целта са произведени ...
  • EFFECTIVENESS OF DIFFERENT METHODS FOR FATIGUE LIFE ENHANCEMENT OF FASTENER HOLES IN D16AT ALUMINUM ALLOY 

   Author: Duncheva G.V.; Maximov J.T.; Ganev N.; Anchev A.P.
   (University publishing house V.Aprilov, 2019)
   An evaluation of the effectiveness of three different methods for enhancement of fatigue life of fastener holes in D16AT aircraft Al-alloy has been made. Objects of comparative analysis are the friction stir hole expansion ...
  • Strukturní charakteristiky laserových svarů ocelí 

   Author: Aleš Vlk; Supervisor: Trojan Karel; Opponent: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práce je zaměřena na charakterizaci zbytkového stavu napjatosti v laserem svařených ocelových deskách vyhotovených z oceli P355NL1. V úvodu této práce je čtenář stručně seznámen s pojmem zbytkových napětí, jejich ...
  • Štúdium transformačných procesov v materiáloch jadrových zariadení 

   Author: Martin Cesnek; Supervisor: Miglierini Marcel; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-08)
   Dizertačná práca je zameraná na štúdium štruktúrnych modifikácií kovových skiel. Cieľom práce bolo štúdium štruktúry daných materiálov s dôrazom na lokálne usporiadanie v amorfnom stave, pri kryštalizácii a po ožiarení ...