Now showing items 1-3 of 3

  • Stanovení hodnoty firmy Agromel s r.o. 

   Author: Jakub Melichar; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty firmy Agromel s.r.o. k 10. 04. 2019. Ocenění je provedeno na základě výnosových metod, konkrétně se jedná o metodu diskontovaného volného peněžního toku a metodu ekonomické ...
  • Stanovení hodnoty vybraného podniku 

   Author: David Petroš; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Knopp Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti PRO-BIO, s.r.o. ke dni 1. 7. 2020. Ocenění zmíněné společnosti je provedeno dle výnosové metody, konkrétně se jedná o metodu ekonomické přidané hodnoty. Práce je ...
  • Technicko-ekonomické hodnocení investice do automatického měřícího pracoviště 

   Author: Jan Roškota; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Pačisková Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou podnikových investic z hlediska jejich technicko-ekonomického hodnocení a hodnocení rizik. Hlavním cílem této práce je vytvoření výpočtového modelu, který bude využit v procesu ...