Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie V2G a její možnosti implementace v podmínkách Česka 

   Author: Mikuláš Komárek; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato diplomová práce představuje elektromobil jako možný další prvek elektrizační soustavy. Za pomoci technologie V2G lze totiž docílit obousměrného toku elektřiny mezi elektromobilem a nabíjecí stanicí. V teoretické části ...