Now showing items 1-1 of 1

  • Odhadování struktury hysterezních materiálů prostřednictvím Preisach-Mayergoyzova prostoru 

   Author: Erik Dolejš; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Chlada Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   ato bakalářská práce se zabývá aplikováním Preisach-Mayergozova (PM) modelu na vyhodnocení elastických vlastností materiálů. V první části jsou představeny klíčové pojmy hystereze a její popis, dále optimalizační algoritmy, ...