Now showing items 1-1 of 1

  • Podobnost náhodných množin 

   Author: Bogdan Radović; Supervisor: Helisová Kateřina; Opponent: Staněk Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Náhodné množiny jsou v posledních letech velmi důležitým prostředkem pro modelování různých jevů v biologii, geologii, v lékařství, materiálových vědách atd. Obvykle je snahou nalézt pro jejich realizace vhodný model, ale ...