Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení zatížitelnosti nosné konstrukce mostu přes Vltavu u Zvíkova 

   Author: Holub Marek; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Šašek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá detailnějším přepočtem zatížitelnosti Zvíkovského Vltavského mostu. Konstrukce je posouzena z hlediska původní normy a pro srovnání dle Eurokódu. Dále je vypočtena zatížitelnost podle aktuální normy. Do ...