Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vlivu systému Kaizen na motivaci zaměstnanců v podniku 

   Author: Lejčková Martina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Konvalina Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem systému Kaizen na motivaci zaměstnanců. V teoretické části jsou uvedeny charakteristiky a principy Kaizen i motivace a jejich vzájemné provázání. V souvislosti s povahou práce je tato část ...