Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronika a řídicí systém pro laserovou řezačku 

   Author: Haneen Farman Mohamed Mubarak; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kobrzek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá přeměnou starého PCB plotru na automatizovaný laserový řezací stroj. Hlavním úkolem bude modernizace mechaniky, konfigurace, a také instalace u elektroniky a řídícího systému. Pohyb os je ...
  • Modelování zastavovací fáze pohybu pracovního bodu průmyslových robotů 

   Author: Ondřej Poláček; Supervisor: Belda Květoslav; Opponent: Petráček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   ato práce se zabývá zastavovací fází pohybu pracovního bodu průmyslových robotů. V práci jsou představeny algoritmy generující polohu v závislosti na čase. Algoritmy vychází z tvaru dráhy, kinematických limitů stroje a ...