Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování zastavovací fáze pohybu pracovního bodu průmyslových robotů 

   Author: Ondřej Poláček; Supervisor: Belda Květoslav; Opponent: Petráček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   ato práce se zabývá zastavovací fází pohybu pracovního bodu průmyslových robotů. V práci jsou představeny algoritmy generující polohu v závislosti na čase. Algoritmy vychází z tvaru dráhy, kinematických limitů stroje a ...