Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh autonomního sensoru polohy a druhotného určení parametrů atmosféry s využitím low-cost GNSS přijímače 

   Author: Lukáš Běloch; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Václavovic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce se věnuje návrhu a realizaci Low-cost GNSS zařízení pro autonomní sledování polohy a určení parametrů atmosféry. Úvodní část se zabývá samotnou technologií GNSS, popisem komunikačních protokolů a návrhem GNSS ...