Now showing items 1-1 of 1

  • Uvedení produktové inovace na B2B trh 

   Author: Kateřina Neradová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   V diplomové práci je zpracována problematika inovací a jejich důležitosti v podnikatelském prostředí. Cíl práce je zpracování všech dostupných informací k tomu, aby došlo k úspěšnému uvedení produktu na trh pro vybranou ...