• Úloha geotechniky při návrhu integrovaných mostů 

      Autor: Sehnalová Pavlína; Vedoucí práce: Vaníček Ivan; Oponent práce: Kos Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o integrovaných mostech z pohledu geotechniky. Práce popisuje typy integrovaných mostů, jejich vývoj a přednosti oproti tradičním mostům. Ve zkratce je popsán princip návrhu ...