Now showing items 1-3 of 3

  • Doprava v klidu na území hlavního města Prahy 

   Author: Jana Kašparová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kočárková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Cílem mé diplomové práce „Doprava v klidu na území hlavního města Prahy“ je zanalyzovat současnou dopravní situaci v Praze se zaměřením na dopravu v klidu, zjistit, jaké nástroje na zklidňování dopravy jsou v systému již ...
  • Terminál veřejné dopravy v Soběslavi 

   Author: Václav Táborský; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Vodák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem této bakalářské práce je přestavba terminálu veřejné dopravy v Soběslavi. V rámci práce byl analyzován současný a výhledový provozní stav a poptávka po veřejné dopravě v oblasti obsluhované z terminálu. Cílem ...
  • Terminál veřejné hromadné dopravy Zdiby 

   Author: Jakub Švarc; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato diplomová práce obsahuje popis části projektu prodloužení tramvajové trati: Kobylisy-Zdiby; a to její koncovou část. Cílem této práce je navrhnout dvě varianty ukončení tramvajové trati v terminálu VHD, kde má být ...