• Extrakce VOIP dat ze síťového provozu 

      Autor: Šuster Filip; Vedoucí práce: Starý Jan; Oponent práce: Černý Viktor
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
      Tato bakalářská práce se zabývá implementací aplikace, která v lokální počítačové síti odposlouchává hlasové hovory přenášené IP protokolem (VoIP telefonie). Aplikace naslouchá na síťovém rozhraní a detekuje hovory ...