Now showing items 1-2 of 2

  • Informační systém týmových tabulí pro agilní vývoj jako rozšíření NetGenia 

   Author: Peter Liptai; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pathó Andor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   V práci je vysvětlen současný systém vývoje softwaru ve firmě Dlubal Software s.r.o. Všechny informace o úkolech a chybách jsou evidovány informačním systémem NET Genium. Ve vývojových týmech probíhá komunikace o úkolech ...
  • Návrh řízení pro malý průmyslový robot 

   Author: Mykyta Klymoshenko; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Stloukal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením SW nástroje pro řízení sériového šestiosého robotu se zahrnutím dopředné a inverzní kinematické úlohy. Řízení robotu je realizováno v prostředí TwinCAT s využitím programovacího jazyku ...