Now showing items 1-20 of 28602

  • Vliv aktivních příměsí na vybrané vlastnosti cementových kompozitů vytvrzovaných za různých hydrotermálních podmínek 

   Author: Holub Petr; Supervisor: Reiterman Pavel; Opponent: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Uvedená diplomová práce se zabývá vlivem aktivních příměsí na konečné mechanické vlastnosti cementových kompozitů vytvrzených za speciálních podmínek. Jsou zde názorně popsány jednotlivé aktivní příměsi s ohledem na chemické ...
  • Produkční řetězec pro stylizaci animací dle předlohy 

   Author: Sochorová Šárka; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Fišer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Ve své práci se zabývám vývojem zásuvného modulu pro aplikaci Adobe Photoshop, který využívá nástroj StyLit na stylizaci 3D renderů do uměleckého stylu podle jednoduché malby koule. Syntéza textur, kterou StyLit provádí, ...
  • Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření vzduchotěsnosti budov 

   Author: Hradečný Lukáš; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krejča Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá stanovením opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření vzduchotěsnosti pomocí Blower Door testu. Byly provedeny dva experimenty, jejichž součástí bylo celkem 54 měření. Experimentu provedeného ...
  • Vybrané vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu. 

   Author: Soukup Zdeněk; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Vyšvařil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Cílem této práce bylo stanovit vhodné složení alkalicky aktivované směsi za použití cihelného prachu, který vzniká jako odpadní materiál při výrobě cihelných tvarovek. V rámci výzkumu byly použity dva typy cihelných prachů, ...
  • Klimaticky neutrální bytový dům 

   Author: Malát Jan; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Chybík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Jako předloha pro diplomovou práci sloužila klimatická konference pořádaná v roce 2015 v Paříži. Při této konferenci byla ze strany zúčastněných zemí schválena dohoda, která si klade za cíl omezit emise skleníkových plynů ...
  • Prostorová akustika multifunkčních sálů 

   Author: Novotný Jan; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Pešta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá multifunkčními sály z pohledu prostorové akustiky. K přiblížení dané problematiky práce obsahuje teoretický základ, jak obecných poznatků z akustiky, tak požadavků a doporučení pro samotný ...
  • Využití odpadního skelného prachu ve vysokopevnostním betonu 

   Author: Mariaková Diana; Supervisor: Pavlů Tereza; Opponent: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se soustředí na experimentální ověření vysokopevnostního betonu s plným nahrazením jemné frakce skelným prachem z odpadního skla. Práce je zaměřená na ověření skelného prachu získaného z broušení a z drcení ...
  • Tepelně-vlhkostní chování rekreačního objektu s vysokou tepelnou akumulací 

   Author: Ryšánek David; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Sojková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   V diplomové práci je početně naznačený proces ochlazování a ohřevu místnosti, jejíž obvodové konstrukce mají vysokou tepelnou kapacitu. Naměřené hodnoty teplot v této místnosti se dále použijí pro validaci dynamického ...
  • Zhlaví dřevěných trámů - ověření metod preventivního ošetření 

   Author: Siblík Martin; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice dodatečného ošetření zhlaví dřevěných trámů ve stropních konstrukcích jako ochrany před působením vlhkosti a následným napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy. Praktická ...
  • Rezidenční objekt v Praze 

   Author: Pokora David; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Zelinka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Rozpracování architektonické studie bytového domu. Zkreslení výkresové dokumentace. Předběžný návrh konstrukcí a skladeb. Posouzení objektu ze stavebně-fyzikálního hlediska (tepelně-vlhkostního, akustického společně s ...
  • Dřevěná trámová zhlaví v cihelném zdivu s vnitřní tepelnou izolací 

   Author: Dragoun Mirek; Supervisor: Kopecký Pavel; Opponent: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá problematikou dřevěných trámových zhlaví v obvodových stěnách s aplikovaným systémem vnitřního zateplení. V práci je nejprve proveden teoretický rozbor dané problematiky a je sestaven stručný ...
  • Transport solí a tvorba výkvětů na površích historických cihel - praktická analýza 

   Author: Šípek Jakub; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   U starých nebo historicky významných budov se často vyskytují problémy způsobené zvýšenou vlhkostí ve spodní stavbě. Problém často způsobí chybějící hydroizolace spodní stavby. Spolu s vodou do konstrukce pronikají i jiné ...
  • Zníženie rizika letného prehrievania drevostavieb - výpočtová analýza 

   Author: Hančíková Gabriela; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou letnej stability a vplyvom rozdielnej tepelnej akumulácie materiálového riešenia stavieb. Práca je zameraná na stavby na báze dreva, vyznačujúce sa nízkou tepelnou kapacitou. V práci ...
  • Vliv lokálních klimatických podmínek na tepelně-vlhkostní chování větraných prostor 

   Author: Štěpánová Zdeňka; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Dohnal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato práce se zabývá vlivem lokálních klimatických podmínek na tepelně-vlhkostní chování přirozeně větraných půdních prostor. V jedné oblasti byla vybrána čtyři klimaticky rozdílná stanoviště, na kterých probíhalo měření ...
  • Horní otočná konstrukce s teleskopickým ramenem autojeřábu 

   Author: Morkes Jan; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Malý Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Návrh řešení teleskopického výložníku na horní otočné konstrukci autojeřábu. Celkové rozměry přizpůsobeny pro vozidlo Tatra T815 - 7 FORCE. Vyhodnocení pracovní oblasti jeřábu spolu s výpočty nejdůležitějších prvků. ...
  • Komplexní návrh obálky části výškové budovy 

   Author: Týle Lukáš; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem mé diplomové práce bylo komplexně navrhnout opláštění a střechu části výškové budovy v Londýně. Jedná se o Sky Lounge Bar v posledních dvou podlažích 183metrové budovy. Zadáním je opláštění formou lehkého obvodového ...
  • Metodologie tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů 

   Author: Vojta Lukáš; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Janíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tato diplomová práce pojednává o metodologii tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů. V první části je tato problematika popsána z obecného hlediska. Nejprve je provedena obecná rešerše, kde jsou popsány jednotlivé ...
  • Optimalizace výroby dopravního značení 

   Author: Trajer Stanislav; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout technicko-ekonomická opatření ...
  • POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ 

   Author: Ondrušková Eva; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Ševčíková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova by měla obsahovat ...
  • Kampus Albertov - lázně 

   Author: Urbanová Martina; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Kamenický Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
   Budova bývalých parních lázní Na Slupi z roku 1931 od architekta Jana Jerolíma, je v současné době ve velmi špatném stavu. Projekt pracuje s návratem lázeňské tradice do Prahy a záchranou budovy ve stylu pozdní moderny.