Show simple item record

IASTIJL - benefits of an interactive responsive system for interior home placedc.contributor.advisorAchten Henri Hubertus
dc.contributor.authorKateřina Horák Goryczka
dc.date.accessioned2022-03-02T14:19:15Z
dc.date.available2022-03-02T14:19:15Z
dc.date.issued2022-01-13
dc.identifierKOS-1236945885305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99955
dc.description.abstractDůvodem vzniku tohoto experimentu byl a je neutěšitelný tlak na udržitelný management domácností. Na počátku byla snaha vytvořit platformu, která by vedla uživatele domácnosti k jednoduššímu ovládání inteligentního technologického zázemí domovů. Tato potřeba měla být obohacena o jednodušší a přirozenější vizualizaci dat. Graficky zjednodušená informace, a samozřejmě pochopená informace, má zapříčinit hledání ideální prostorové konfigurace tak, aby nedocházelo k energetickým ztrátám a umožnilo tak smysluplnější provoz domácnosti. Během studia této problematiky jsme narazili na otázky, které okrajově diskutujeme: 1. Je tato technologie dostatečně umělecká? 2. Jak takovou technologii prezentovat uživateli? 3. Jsou média využívaná k prezentaci technologie sdílná?Smyslem přístupu – objektu IASTIJL je snaha zpracovat data. Silnou inspirací je neoplasticismus, který diskutuje vztah mezi individualitou a universalitou. Je to vztah, který nás také silně motivuje k vytvoření IASTIJL. Věříme, že nová podoba sociální kontroly povede jednotlivé uživatele ke kolektivním způsobům, jak nakládat s energiemi a pružně reagovat na výkyvy v sousedství či managementu domácnosti. Hledáme nové prostředky k budování komunit gamifikovaným rozhraním, které nám demonstruje na stavu a síle avatárů naši schopnost uvážlivě spravovat domácnost. IASTIJL se snaží obnovit již vymizelé hodnoty jako je sociální řád, sousedská vzájemnost a cit pro ekologii, a to formou novo-mediálního rozhraní, které příběhem v počítačové hře (svět avatárů, kdy každý reprezentuje jednoho obyvatele inteligentní domácnosti) nastavuje zrcadlo uživateli domácnosti.cze
dc.description.abstractThe reason for conducting an experiment IASTIJL has been global permanent pressure of needs for better smart home management. In the beginning, there was an ambition to create a platform for better control of home management. The need should be enriching of simpler and more natural data visualization of the home. The graphics simpler information and naturally easy-understand information has to cause that our users are finding a better spatial configuration. The new configuration is a step to change energy management in the home for better and more useful energy performance. During the research of the problem, we have faced interesting questions:1. Is technology art enough? 2. Is the technology easy to understand and how we can make it?3. Is the chosen media for data presentation easy to understand?The main work of attitude – object IASTIJL is a data visualization. A strong inspiration is the Neoplasticism for the research. The movement discusses the relationship between individualism and universalism. The relationship is a strong motivation to create IASTIJL. We claim, there is an era of finding a new form of social control, collective energy management and naturally the IASTIJL let us react flexibly to all effect in the neighbourhood. We look for new media to build community via a gamified interface. The interface demonstrates a state and a strength of avatars of our willingness to reach better home performance. The IASTIJL tries to refresh disappeared values such as social control, neighbourhood closeness and ecological intuition via the new-media interface showing a narrative video game (each avatar represents the home user) as a mirror of reality.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVideohracze
dc.subjectGamifikacecze
dc.subjectExperimentcze
dc.subjectSmart Homecze
dc.subjectUdržitelnostcze
dc.subjectMotivacecze
dc.subjectVideoGameeng
dc.subjectGamificationeng
dc.subjectExperimenteng
dc.subjectSmarh Homeeng
dc.subjectSustainabilityeng
dc.subjectMotivationeng
dc.titleIA STIJL -výhody interaktivního responsivního systému v interiéru domácnostícze
dc.titleIASTIJL - benefits of an interactive responsive system for interior home placeeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeVaško Imrich
theses.degree.grantorústav modelového projektovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record