Show simple item record

Design of the HVAC Systen in Hall Structuredc.contributor.advisorUrban Miroslav
dc.contributor.authorMartin Šťástka
dc.date.accessioned2022-02-09T23:52:40Z
dc.date.available2022-02-09T23:52:40Z
dc.date.issued2022-02-09
dc.identifierKOS-1198096288305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99769
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění a větrání halového objektu. Teoretická část nejdříve identifikuje požadavky na tepelný komfort a další požadavky na kvalitu vnitřního prostředí halových objektů. Dále jsou uvedeny některé možné způsoby vytápění halových objektů a varianty koncepčního řešení s ohledem na zadaný objekt. Tyto varianty jsou následně porovnám a vybrána vhodná variantu řešení tohoto objektu. V praktické části bude zpracovaný koncept větrání a vytápění pro vybraný halový objekt na základě závěrů teoretické části. Výstupem bude výpočtová část, výkresová část a technická zpráva.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with desighn of heating and ventilation of a hall structure. In the theoretical part, I first identify the requirements for thermal comfort and other requirements for the quality of the indoor environment of hall buildings. Furthermore, I will present some possible ways of heating hall buildings and I will present variants of the conceptual solution with regard to the given building. I will then compare these variants and select a suitable variant of solving this object. In the practical part, the concept of ventilation and heating for a selected hall building will be elaborated on the basis of the conclusions of the theoretical part. The output will be the calculation part, the drawing part and the technical report.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVytápěnícze
dc.subjectvětránícze
dc.subjectvariantycze
dc.subjectHeatingeng
dc.subjectventilationeng
dc.subjectvariantseng
dc.titleNávrh systému vytápění a větrání halového objektucze
dc.titleDesign of the HVAC Systen in Hall Structureeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠebesta Daniel
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record